Stipendier

 

100% stipend

 

To ganger i året utlyser Palazzo Stabile 3 “residency” plasser til henholdsvis billedkunstnere, forfattere og musikere/lyd. 100% stipend inkluderer losji samt studioplass.

Oppholdet følger ikke et gitt program, det gir tid, plass og en rolig atmosfære for kunstnere til å utvikle sitt personlige prosjekt. Imidlertid forventes det fra kunstnerens side seriøst arbeid; -et digitalt sammendrag av ferdig realisert prosjekt og at Palazzo Stabiles logo er synlig ved offentlig presentasjon av prosjektet. Et 100% stipend gis for en periode på en måned.

 

 

50% stipend

 

Palazzo Stabile tilbyr 50% stipend både til unge uetablerte og etablerte kunstnere/musikere/forfattere. Bidraget gir 50% rabatt på overnatting og studioplass. Ingen mat er inkludert. Oppholdets varighet er minimum 1 uke. Søknadene må være skrevet på engelsk, inneholde CV, lenke til nettside eller PDF med 10 bilder som viser nåværende arbeid eller video / lydprøver, prosjekt / arbeidsprosjekt samt planlagte datoer for oppholdets varighet

 

Prisen på 1 uke er 240 €; -dereretter 35 € p / natt.

 

 

Musikkstipend

 

Musikkstipendet er for musikere/produsenter/lydkunstnere og alle andre som jobber kreativt med lyd. Stipendet skiller seg fra de andre ved at det gir gratis bruk av vårt lydstudio inkludert husets tekniker i 2 uker. Det er også mulighet for å søke som band. Alle medlemmene får opphold dekket, men må betale mat selv. Kjøkkenet vårt er selvfølgelig til deres disposisjon.

 

Scenekunst/Performativ kunst

 

En gang i året utlyser Palazzo Stabile et 100% scenekunststipend med fokus på dans/performance og crossoverprosjekter. Vårt lydstudio kan være tilgjengelig dersom prosjektet inneholder lydarbeider, eller kunstnere fra forskjellige disipliner som ønsker å arbeide samtidig på samme sted. Stipendet følger ellers de samme formene som de andre. Frist er 10 desember, og varighet er en måned. Avviklingen av stipendet skjer i tidsrommet mai/juni. 

 

 

Hvem kan søke? 

 

Det er ingen restriksjoner mtp. alder eller nasjonalitet.

Utlysning for musikere vil bli avholdt i mai og september. For billedkunstnere i april og november og for forfattere i mars og oktober, med søknadsfrist siste dagen i måneden. Oppholdet gjennomføres normalt 3 eller 4 måneder etter utgått søknadsfrist.

 

Et prosjektforslag med ønsket utfall må skrives på engelsk, og CV må legges ved. I tillegg ønsker vi eksempler på nåværende arbeid, gjerne en lenke til nettside/soundcloud. Det er også mulig å legge ved en PDF med maksimalt 10 bilder.

 

Søknad sendes til mail@palazzostabile innen søknadsfrist.

 

Stipend blir tildelt utifra kunstneriske kriterier, prosjektforslag og forventet utfall under det foreslåtte oppholdet. Stipendiene inkluderer ikke reiseutgifter eller produksjonsstøtte.