Stipendier

 

Alle 100% stipend er midlertidig kansellert.

For 2022 er vår tidligere stipendordning avlyst. Det vil ikke bli utlyst 100% stipendier i noen kategorier. Dette er en særordning grunnet etterslep av tidligere tildelte stipendier som Pandemien satte på vent.

Vi vil i 2022 kun utdele 70% stipendier og 50% stipendier i alle disipliner. Det blir ingen utlysninger og ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende, og alle blir tilskrevet direkte etter at søknaden er behandlet. Stipendiene dekker losji og studio plass.

 

70% Stipend

4 av årets stipendier tilbys som 70% stipend. Stipendiet tildeles både unge uetablerte og etablerte kunstnere/musikere/forfattere. Bidraget gir rabatt på overnatting og studio plass. Mat, produksjonskostnader og reise er ikke inkludert. Oppholdets varighet er minimum 1 uke. Søknadene må være skrevet på engelsk, inneholde CV, lenke til nettside eller PDF med 10 bilder som viser nåværende arbeid eller video / lydprøver, prosjekt / arbeidsprosjekt samt planlagte datoer for oppholdets varighet.

For informasjon om priser send en e-post til mail@palazzostabile.com

 

50% stipend

Har man ikke anledning til å være 1 uke eller lengre søker man 50% stipend. Alle som driver i kreative yrker kan søke. Bidraget gir rabatt på overnatting og studio plass. Mat, produksjonskostnader og reise er ikke inkludert.  Søknadene må være skrevet på engelsk, inneholde CV, lenke til nettside eller PDF med 10 bilder som viser nåværende arbeid eller video / lydprøver, prosjekt / arbeidsprosjekt samt planlagte datoer for oppholdets varighet

For informasjon om priser send en e-post til mail@palazzostabile.com

 

Musikkstipend 70%

Musikkstipendet er for musikere/produsenter/lydkunstnere og alle andre som jobber kreativt med lyd. Stipendet skiller seg fra de andre ved at bidraget gir tilgang og bruk av vårt lydstudio inkludert husets tekniker i 1 uke. Det er også mulighet for å søke som band.

For informasjon om priser send en e-post til mail@palazzostabile.com

 

Hvem kan søke? 

Det er ingen restriksjoner mtp. alder eller nasjonalitet. Søknader mottas fortløpende og søknaden besvares så snart den er ferdigbehandlet.

Et prosjektforslag med ønsket utfall må skrives på engelsk, og CV må legges ved. I tillegg ønsker vi eksempler på nåværende arbeid, gjerne en lenke til nettside/soundcloud. Det er også mulig å legge ved en PDF med maksimalt 10 bilder.

Søknad sendes til mail@palazzostabile.com .

Stipend blir tildelt utfra kunstneriske kriterier, prosjektforslag og forventet utfall under det foreslåtte oppholdet. Stipendiene inkluderer ikke reiseutgifter eller produksjonsstøtte.